تحلیلی بر آسیب‌های اجتماعی؛ اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار

نوع مقاله : علمی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: شناخت عوامل مؤثر بر آسیب‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع امروزی است. به طور مشخص، معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و حتی اعتیاد به کار از جمله آسیب‌های اجتماعی هستند که نیازمند کنترل، برنامه ریزی و پیشگیری هستند.
روش‌ها: این مطالعه با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای نسبت به بررسی آسیب-های اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار اقدام نموده است. رویکرد مزبور از این مزیت برخوردار است که داده-های جمع‌آوری شده را با روش تحلیلی مورد کنکاش قرار می‌دهد.
نتایج: اعتیاد با یک نیاز آغاز می‌شود و بی‌شک هر جامعه‌ای متناسب با شرایط، فرهنگ و رشد خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبه‌رو است که تأثیرات مخربی روی فرایند ترقی آن جامعه دارد. با این وجود، اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار در انواع و اقسام جدید از معضلات نوپدید جامعه معاصر هستند که خود عاملی برای پدید آمدن سایر آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شوند.
بحث و نتیجه‌گیری: به کارگیری روش‌هایی نظیر ضابطه مند کردن قوانین کار و بهره‌گیری صحیح از رسانه‌های اینترنتی و افزایش سواد رسانه‌ای از جمله راه‌حل‌هایی است که می‌تواند آثار ناشی از اعتیاد به کار را به حداقل برساند. ضمن اینکه حمایت از فعالیت‌های حمایتی دولت‌ها در زمینه اصلاح قوانین کار و همچنین ایجاد محدودیت‌هایی برای اقشار آسیب‌پذیر در فضای مجازی می‌تواند راه‌حلی برای کاهش اعتیاد به کار و اعتیاد به اینترنت تلقی شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات