تعداد مقالات: 108

52. حیل ربا در معاملات از منظر فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی (ره)

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 31-52

10.22034/ejs.2021.142956

مجید فخری دمشقیه؛ محمود قیوم زاده؛ عباسعلی حیدری


53. اصول مرتبط با حقوق کودک در محیط دیجیتال

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 35-56

10.22034/ejs.2022.328995.1155

آمنه مظلوم زاده؛ عبدالرضا جمال زاده؛ رقیه شهابی


54. وضعیت آثار مالی طلاق در شرایط ابتلای زوج به بیماری مشرف به موت در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 35-50

10.22034/ejs.2022.325286.1136

زهرا حسنوند؛ محمد بهرامی خوشکار؛ علی بهرامی نژاد


56. ادله‌ی عقلی در مشروعیت و عدم مشروعیت حیل شرعی در مذاهب خمسه

دوره 2، شماره 2، تیر 1399، صفحه 40-57

سید مهدی نژادهاشمی؛ علی بهرامی نژاد


57. موارد نقض قاعده تبعیت عقود از قصد از دیدگاه فقه

دوره 2، شماره 3، مهر 1399، صفحه 40-54

معصومه رضایی؛ محمدرضا آقاجانی


59. فقه پول در اقتصاد اسلامی: مالکیت اعتباری پول: مالکیت عمومی پول

دوره 3، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 45-64

نورالله صالحی آسفیجی


60. خسارت تاخیر تادیه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 47-61

سید عباس جزایری؛ نجمه مالکی بروجنی


61. خیار مجلس در پرتو قراردادهای الکترونیکی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 48-56

ریحانه ظاهری؛ سمیه حافظی


62. تأثیر اقتصاد بر حذف پدیده کودکان کار با رویکرد فقهی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 51-71

10.22034/ejs.2022.329006.1156

آمنه مظلوم زاده؛ عبدالرضا جمال زاده؛ رقیه شهابی


63. جنبه‌های اقتصادی مسئولیت مدنی دولت در سوانح هوایی در فقه و حقوق بین‌الملل

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 53-74

10.22034/ejs.2021.142958

زهرا خانی؛ زهره نیک فرجام؛ فریبا پهلوانی


65. پژوهشی پیرامون اشتراط تمکن از نفقه در عقد نکاح با دیدگاهی بر نظر امام خمینی (ره)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 57-69

فاطمه نجیب زاده؛ معین غلامعلی پور


67. اجرای آرای داوری خارجی در ایران با تاکید بر کنوانسیون بین المللی نیویورک

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 57-71

10.22034/ejs.2022.329103.1159

علی اثنی عشری؛ نادر مردانی؛ احمد اسدیان


70. ادله ملزمه دولت به جبران خسارت در هنگام اٌفت ارزش پول

دوره 3، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 65-89

حسین سلطان محمدی


71. مبانی فقهی حقوقی ارز دیجیتال با رویکرد سرمایه‌گذاری

دوره 2، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 70-87

نسترن ارزانیان؛ علیرضا مظلوم رهنی


72. بررسی امکان توکیل در عزل و استعفای وکیل

دوره 2، شماره 2، تیر 1399، صفحه 71-82

احمد اسفندیاری


73. بررسی فقهی انفاق زن بدون اذن شوهر

دوره 2، شماره 3، مهر 1399، صفحه 73-84

زهره روحبخش فعالی؛ اعظم امینی


74. معیارهای اخلاقی انتقال تعهد در حقوق ایران

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 73-86

10.22034/ejs.2022.328536.1151

مهدی عابدی؛ احمدرضا خزایی


75. مبانی فقهی رفاه عمومی و جایگاه آن در حکومت اسلامی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 73-90

10.22034/ejs.2022.325060.1131

نریمان سبحانی نیا؛ میثم خزایی؛ علیرضا سلیمی؛ عبدالمجید سیفی