تعداد مقالات: 38
2. بررسی فقهی و حقوقی جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان

دوره 1397، پیش شماره، پاییز 1397، صفحه 10-27

هادی عظیمی گرکانی؛ ایمان موسوی


3. بررسی مبانی حق بهره‌مندی از محاکمه عادلانه در نظم جهانی حقوق بشر

دوره 1398، پاییز 1398، پاییز 1398، صفحه 10-31

نصرت الله صابری؛ منصوره باقری پور؛ سیدابراهیم حسینی


4. مبانی فقهی - حقوقی دیه یوم‌الاداء ؛ موضوع ماده 490 قانون مجازات اسلامی

دوره 1398، بهار 1398، بهار 1398، صفحه 11-22

سیدرضا احسان پور؛ احمد امی


6. تحلیل فقهی و حقوقی سکوت متهم در فرآیند رسیدگی قضایی

دوره 1398، تابستان 1398، تابستان 1398، صفحه 25-42

نصرت الله صابری؛ منصوره باقری پور


7. قاعـده إحسـان و اسبـاب اصلـی ضمـان

دوره 1397، پیش شماره، پاییز 1397، صفحه 28-56

احمدرضا خزائی؛ جواد لطفی


8. بررسی تطبیقی اصل قائم مقامی بیمه گر در حقوق بیمه ایران و فرانسه

دوره 1398، پاییز 1398، پاییز 1398، صفحه 32-58

مریم احمدی؛ سید حسین سادات حسینی


9. بررسی امکان توکیل در عزل و استعفای وکیل

دوره 1398، تابستان 1398، تابستان 1398، صفحه 43-62

احمد اسفندیاری


10. ملاحظات حقوقی و کیفری در خصوص زوجه بیمار سرمازیست

دوره 1398، بهار 1398، بهار 1398، صفحه 50-63

جواد حبیبی؛ مدیحه هاشم پور


11. ضرورت حبس زدایی زنان بزهکار سرپرست خانوار در فقه و حقوق ایران

دوره 1397، پیش شماره، پاییز 1397، صفحه 57-79

مجید وزیری؛ حامد حسینی


12. ادله ی عقلی در مشروعیت و عدم مشروعیت حیل شرعی درمذاهب خمسه

دوره 1398، پاییز 1398، پاییز 1398، صفحه 59-86

علی بهرامی نژاد؛ سید مهدی نژادهاشمی


13. مبانی معرفت شناختی حقوق غرب از طلیعه فلسفه تا کانت

دوره 1398، تابستان 1398، تابستان 1398، صفحه 63-104

محمدرضا پنداشته پور


14. حکم «مَدح من لایستحقُ المَدحَ أو یستحقُ الذمَ» از نظر امام خمینی(ره)

دوره 1398، بهار 1398، بهار 1398، صفحه 64-87

احمدرضا خزائی؛ مهری توتونچیان


15. مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظـر فقه امامیـه و حقـوق

دوره 1397، پیش شماره، پاییز 1397، صفحه 80-103

علی بهرامی نژاد مغوئیه؛ سمیه لشکری


16. بررسی قاعده‏ی عدالت از دیدگاه فقه امامیه

دوره 1398، پاییز 1398، پاییز 1398، صفحه 87-119

علیرضا محمدبیکی؛ مهری توتونچیان


17. مبانی فقهی ضرورت حمایت از شهود

دوره 1398، بهار 1398، بهار 1398، صفحه 88-107

جمشید معصومی؛ رعنا شهبازی النجارقی


18. مجازات جرم نسلکشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوانهای رواندا و یوگوسلاوی

دوره 1397، پیش شماره، پاییز 1397، صفحه 104-124

ابراهیم یاقوتی؛ عزیزه بهلولی


19. موانع، چالش‌ها و محدودیت‌های حق دسترسی به پرونده‌های قضایی

دوره 1398، تابستان 1398، تابستان 1398، صفحه 105-132

سیدرضا احسان پور؛ فرامرز قلی پور جمنانی


20. راهکارهای فقهی جهت حفظ ذخایر بین نسلی ناظر بر عدالت و پرهیز از ظلم

دوره 1398، پاییز 1398، پاییز 1398، صفحه 120-143

علی نجارپوریان؛ علی طاهری دهنوی


21. مبانی حقوق مدرن و سنتی

دوره 1398، بهار 1398، بهار 1398، صفحه 108-136

حامد کرمی؛ اسماعیل محمدپور


23. امکان سنجی فقهی و حقوقی انتساب عنوان محاربه درخصوص جرم قاچاق انسان

دوره 1398، تابستان 1398، تابستان 1398، صفحه 133-161

مهدی محمدیان امیری؛ شهاب عالیشاه؛ ژاله خانجانی


24. بررسی ادله حلیّت یا حرمت عصیر عنبی

دوره 1398، پاییز 1398، پاییز 1398، صفحه 144-169

فاطمه سادات میرباقری طباطبایی مهرآبادی


25. قواعـد فقهـی و کاربـُرد آن در اقتصـاد از منظـر قـرآن

دوره 1397، پیش شماره، پاییز 1397، صفحه 143-159

مهری توتونچیان؛ نفیسه شریعتی نیاسر