تعداد مقالات: 66

1. قاعـده إحسـان و اسبـاب اصلـی ضمـان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 1-28

احمدرضا خزائی؛ جواد لطفی


2. ملاحظات حقوقی و کیفری در خصوص زوجه بیمار سرمازیست

دوره 1، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 1-14

جواد حبیبی؛ مدیحه هاشم پور


3. امکان سنجی فقهی و حقوقی انتساب عنوان محاربه درخصوص جرم قاچاق انسان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 3-25

مهدی محمدیان امیری؛ شهاب عالیشاه؛ ژاله خانجانی


4. مبانی فقهی ضرورت حمایت از شهود

دوره 1، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 15-38

جمشید معصومی؛ رعنا شهبازی النجارقی


5. بررسی مبانی حق بهره‌مندی از محاکمه عادلانه در نظم جهانی حقوق بشر

دوره 1، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 26-46

نصرت الله صابری؛ منصوره باقری پور؛ سیدابراهیم حسینی


6. ضرورت حبس زدایی زنان بزهکار سرپرست خانوار در فقه و حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 29-51

مجید وزیری؛ حامد حسینی


7. مبانی حقوق مدرن و سنتی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 39-67

حامد کرمی؛ اسماعیل محمدپور


8. بررسی قاعده‏ی عدالت از دیدگاه فقه امامیه

دوره 1، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 47-81

علیرضا محمدبیکی؛ مهری توتونچیان


9. مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظـر فقه امامیـه و حقـوق

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 52-82

علی بهرامی نژاد مغوئیه؛ سمیه لشکری


10. تحلیل فقهی و حقوقی سکوت متهم در فرآیند رسیدگی قضایی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 68-84

نصرت الله صابری؛ منصوره باقری پور


11. راهکارهای فقهی جهت حفظ ذخایر بین نسلی ناظر بر عدالت و پرهیز از ظلم

دوره 1، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 81-101

علی نجارپوریان؛ علی طاهری دهنوی


13. مبانی معرفت شناختی حقوق غرب از طلیعه فلسفه تا کانت

دوره 1، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 85-119

محمدرضا پنداشته پور


14. بررسی ادله حلیّت یا حرمت عصیر عنبی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 102-129

فاطمه سادات میرباقری طباطبایی مهرآبادی


15. حکم «مَدح من لایستحقُ المَدحَ أو یستحقُ الذمَ» از نظر امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 107-134

احمدرضا خزائی؛ مهری توتونچیان


16. موانع، چالش‌ها و محدودیت‌های حق دسترسی به پرونده‌های قضایی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 120-142

سیدرضا احسان پور؛ فرامرز قلی پور جمنانی


18. مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوانهای رواندا و یوگوسلاوی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 135-155

ابراهیم یاقوتی؛ عزیزه بهلولی


20. پژوهشی در قاعده «الضرورات تبیـح المحظورات»

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 175-188

شهلا میرالوندی


21. نقش و کارکرد تشکل‌ها در حقوق ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-15

ایرج افشاراحمدی


22. واکاوی اصول نظام حقوقی اسناد رسمی و موانع پیش رو

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-30

نور بخش ریاحی


23. کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد از منظر قرآن

دوره 2، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-15

مهری توتونچیان؛ احمدرضا خزائی


24. واکاوی پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی اسلام

دوره 2، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-22

صدیقه نقره‌کوب مقدم؛ محمد علی حیدری؛ احمد رضا توکلی


25. بانکداری اسلامی و سناریوهای صنعت بانکداری با رویکرد نقد استخراج دیجیتال

دوره 3، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-23

مرتضی توکل؛ اکبر اعتبارایان خوراسگانی؛ امیرهوشنگ حیدری؛ امیررضا نقش