موضوعات = فقهی حقوقی
تعداد مقالات: 8
1. ملاحظات حقوقی و کیفری در خصوص زوجه بیمار سرمازیست

دوره 1، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 1-14

جواد حبیبی؛ مدیحه هاشم پور


2. مبانی فقهی ضرورت حمایت از شهود

دوره 1، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 15-38

جمشید معصومی؛ رعنا شهبازی النجارقی


3. قاعـده إحسـان و اسبـاب اصلـی ضمـان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 1-28

احمدرضا خزائی؛ جواد لطفی


4. ضرورت حبس زدایی زنان بزهکار سرپرست خانوار در فقه و حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 29-51

مجید وزیری؛ حامد حسینی


5. مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظـر فقه امامیـه و حقـوق

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 52-82

علی بهرامی نژاد مغوئیه؛ سمیه لشکری


6. مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوانهای رواندا و یوگوسلاوی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 135-155

ابراهیم یاقوتی؛ عزیزه بهلولی


8. پژوهشی در قاعده «الضرورات تبیـح المحظورات»

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 175-188

شهلا میرالوندی