کلیدواژه‌ها = اقتصاد
تأثیر رانت خواری بر اقتصاد با رویکرد فقهی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 129-145

10.22034/ejs.2022.333942.1193

. نسرین درویش نوری کلاکی؛ طیبه عارف نیا؛ طاهره سلیمی


تأثیر اقتصاد بر حذف پدیده کودکان کار با رویکرد فقهی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 51-71

10.22034/ejs.2022.329006.1156

آمنه مظلوم زاده؛ عبدالرضا جمال زاده؛ رقیه شهابی


مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 167-183

10.22034/ejs.2022.328549.1153

حسین خوانین زاده؛ اکرم بهشتی


ابعاد اقتصادی قاعده نفی عسر و حرج در فقه اسلام

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 19-30

10.22034/ejs.2021.142955

محمد مسعودی نیا؛ یعقوب علیزاده


تبیین نقش عدالت در توسعه پایداراقتصادی از دیدگاه فقه اسلامی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 24-44

مهدی کیایی؛ عباس سماواتی


تغییر مقدار نحله وتاثیر آن بر اقتصاد خانواده

دوره 3، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 90-102

سمیه حافظی؛ مهدی شیخیان تبریزی


واکاوی پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی اسلام

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-22

صدیقه نقره‌کوب مقدم؛ محمد علی حیدری؛ احمد رضا توکلی