کلیدواژه‌ها = عقد
تعداد مقالات: 2
1. تغییر مقدار نحله وتاثیر آن بر اقتصاد خانواده

دوره 3، شماره 1، بهار 1400، صفحه 90-102

سمیه حافظی؛ مهدی شیخیان تبریزی


2. موارد نقض قاعده تبعیت عقود از قصد از دیدگاه فقه

دوره 2، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 40-54

معصومه رضایی؛ محمدرضا آقاجانی