کلیدواژه‌ها = جبران
پژوهشی در قاعده «الضرورات تبیـح المحظورات»

دوره 1، شماره 1، تیر 1398، صفحه 175-188

شهلا میرالوندی