کلیدواژه‌ها = نفقه
سازوکارهای مقابله با ابعاد اقتصادی خشونت خانگی علیه زنان

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 207-226

10.22034/ejs.2022.366426.1316

نسیم بسنده؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ حسین فروغی نیا


ضمانت کیفری حقوق اقتصادی زوجه

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 75-91

10.22034/ejs.2021.142960

مظاهر خواجوند؛ مینا جعفری؛ مجتبی لطفی خاچک


پژوهشی پیرامون اشتراط تمکن از نفقه در عقد نکاح با دیدگاهی بر نظر امام خمینی (ره)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 57-69

فاطمه نجیب زاده؛ معین غلامعلی پور


ملاحظات حقوقی و کیفری در خصوص زوجه بیمار سرمازیست

دوره 1، شماره 2، مهر 1398، صفحه 1-14

جواد حبیبی؛ مدیحه هاشم پور