کلیدواژه‌ها = جرم
سیاست جنایی ایران درجرایم اقتصادی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 109-127

10.22034/ejs.2022.334504.1197

هادی مومنی؛ محمود روح الامینی؛ محمدجعفر ساعد


بررسی بنیادهای کیفری تشدیدی در قلمرو جرایم اقتصادی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 239-257

10.22034/ejs.2022.331562.1173

فروغ برزگری؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی


واکاوی پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی اسلام

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-22

صدیقه نقره‌کوب مقدم؛ محمد علی حیدری؛ احمد رضا توکلی