کلیدواژه‌ها = قرآن و نهج‌البلاغه
موانع سیاسی و اجتماعی رونق تولید از منظر قرآن و نهج البلاغه

دوره 2، شماره 3، مهر 1399، صفحه 103-121

10.22034/ejs.2022.347103.1252

محمدجواد خوش خاضع؛ فاطمه شرعیاتی؛ علی حسین احتشامی