کلیدواژه‌ها = عناصر عمومی جرم
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ناظر به جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران و مصر

دوره 1، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 148-165

سید علی ربانی موسویان؛ حمیده توکلی گلجه