کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
واکاوی «قاعده فقهی لاضرر» با بررسی آثار ناشی از فروش تراکم ساختمانی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 187-205

10.22034/ejs.2023.351416.1264

زینت السادات حسینی؛ امیر غلامی؛ سیدمحمدمهدی احمدی


تبیین نقش عدالت در توسعه پایداراقتصادی از دیدگاه فقه اسلامی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 24-44

مهدی کیایی؛ عباس سماواتی