کلیدواژه‌ها = اقتصاد حقوق
حقوق اقتصادی از منظر فقه با تأکید بر انسان اقتصادی

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 197-219

10.22034/ejs.2022.333458.1191

حسین نیاستی؛ جواد نیک نژاد؛ محمد عالم زاده