کلیدواژه‌ها = قدرت خرید
بررسی فقهی و حقوقی جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان

دوره 2، شماره 2، تیر 1399، صفحه 83-96

هادی عظیمی گرکانی؛ ایمان موسوی