نویسنده = نسترن ارزانیان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تحلیلی معاملات بر پایه ارز دیجیتالی از منظر فقه امامیه و نقش زنجیره بلوکی در صنایع مختلف

دوره 2، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 62-77

نسترن ارزانیان؛ فاطمه اسدی؛ به‏آرا فرزین فر


2. مبانی فقهی حقوقی ارز دیجیتال با رویکرد سرمایه‌گذاری

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 70-87

نسترن ارزانیان؛ علیرضا مظلوم رهنی