نویسنده = مریم احمدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی اصل قائم مقامی بیمه‌گر در حقوق بیمه‌ایران و فرانسه

دوره 2، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 55-72

مریم احمدی؛ اکبر بدرزاده