نویسنده = مهری توتونچیان
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد از منظر قرآن

دوره 2، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-15

مهری توتونچیان؛ احمدرضا خزائی


2. بررسی قاعده‏ی عدالت از دیدگاه فقه امامیه

دوره 1، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 47-81

علیرضا محمدبیکی؛ مهری توتونچیان


3. حکم «مَدح من لایستحقُ المَدحَ أو یستحقُ الذمَ» از نظر امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 107-134

احمدرضا خزائی؛ مهری توتونچیان